Ocim Blog - Berita Terbaru dan Hiburan

Contoh Pidato Bahasa Sunda

Contoh Pidato Bahasa Sunda buat kamu kesulitan bikin format pidato bhs sunda? namun anda belum punya kebiasaan bikin pidato bhs sunda. memanglah pidato bhs sunda adalah sesuatu aktivitas bicara di depan umum yang terbilang jarang dikerjakan didalam penduduk biasanya.

tetapi, untuk penduduk lokal di jawa barat Contoh Pidato Bahasa Sunda telah jadi kebiasaan didalam penduduk, layaknya saat ada acara kebiasaan pernikahan, peringatan acara keagamaan, hingga sebagai penunjang didalam pelajaran bhs sunda di sekolah-sekolah. tidak seluruh penduduk sunda yang tahu serta tahu layaknya apa format pidato bhs sunda itu.

Contoh Pidato Bahasa Sundauntuk beberapa penduduk yang mengerjakannya, Contoh Pidato Bahasa Sunda tidaklah sulit, sama juga halnya dengan berpidato memakai bhs indonesia, terlebih mereka yang dipercayakan sebagai tetua kebiasaan setempat.

untuk anda yang memanglah belum tahu dengan naskah pidato bahasa Sunda, bagaimana ya bikin pidato bhs sunda itu ? untuk teman-teman yang tahu dengan bhs sunda tidak dapat kesulitan bikin pidato bhs sunda, namun bagaimana dengan teman-teman yang tidak tahu bhs sunda ?

Assalamu’alaikum Wr Wb

Hadirin anu ku simkuring dipihormat.,
Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh miwah paratamu anu sami rawuh, taya sanes seja ngiring jabung tumalampung sabda kumapalang.

Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman, dag-gig-dug rasaning ati, rumasa sim kuring mah taya kabisa, sanggem paripaos tea mah etang-etang lauk buruk milu mijah. Boga catur ge nu tanpa bukur, ngalantur teu puguh alang ujurna taya pulunganeunana.

Nanging sanaos suwung ku pangaweruh suda ku pangabisa, sim kuring baris nyobi ngaguar tema ieu biantara anu unina “Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda”.

Hadirin nu dipihormat,

Saparantos sim kuring maluruh sababaraha sumber anu jadi rujukan. Sihoreng geuning, anu utama pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu jadi seuweu siwi Pajajaran teh, taya sanes kedah mibanda rasa katineung kana budayana. Ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti – mupusti budaya asing bari teu malire budaya urang sorangan. Anu antukna cul dog-dog tinggal igel. Adean ku kuda beureum, ngarasa reueus ku banda meunang nginjeum.

Sanes hartosna nonoman sunda ulah malire kana budaya deungeun, nanging asa langkung payus saupami weruh kana budaya deungeun teh disarengan ku ngaraksa – ngariksa budayana sorangan. Utamana kana basa sunda anu jadi ciciren bangsa.

Naha basa sunda ciciren bangsa? Rupina basa teh nuduhkeun ciri anu dipibanda ku salahsahiji suku bangsa. Kitu oge bakal disebut sekeseler sunda saupama disarengan ku aya basana.

Asa palangsiang, saupamana dina hiji waktu keur aya di nagara deungeun, heug aya nu naros, kawit ti mana, dijawn teh ti Indonesia”. Indonesiana di mana? Ana dijawab teh “Ti Jawa Barat”. Batur teh nanya deui: “Atuh pinter basa Sundana, tiasa abdi ngiring diajar? … Pisakumahaeun teuing erana saupama urang keur di mancanegara diperedih ku batur pikeun ngawanohkeun basa Sunda , … tapi urang teu bisa.

Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul, tapi tos kedah diwanohkeun ti kawit balita. Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda. Basa Sunda salaku basa indung bakal leuwih nyerep ka diri nooman lamun geus dibiasakeun diwanohkeun ti bubudak.
Hadirin anu ku simkuring dipihormat, eta mah sakadar cita-cita simkuring. Da ahirna mah diwangsulkeun deui ka nonoman nyalira.

Cindekna mah urang kedah peheuyeuk-heuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda.
Manawai bahan katampi, hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur, atanapi mamatahan ngojay ka meri. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Sasieureun-sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran.

Manawi bahan katampi, hapunten … sanes bade ngabejaan bulu tuur, atanpi mamatahan ngojay ka meri. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Sasieureun sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran.

Amit mungkur. Hapunten sakali deui, bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

bagaimana panjang kan serta menurut saya cukup bila segitu, nah bila ada teman-teman yang suka bikin pidato silakan kirimkan kepada kami mudah-mudahan jika saya tidak repot dapat saya segera masukan kedalam tulisan Contoh Pidato Bahasa Sunda.
edit post icon Suka artikel ini? Bagikan :
Tuti Suryati
Tentang Penulis
Postingan tentang Contoh Pidato Bahasa Sunda, Posted by at Selasa, Oktober 04, 2011

Artikel Terkait

komentar